تقویم آموزشی - سایت معاونت آموزشی مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397

توضیحاتتاریخ
مهلت درخواست مرخصی تا 10 / 11 /97
زمان انتخاب واحد 6 بهمن تا 10 بهمن 97
انتخاب واحد به تفکیک ورودی
ورودی های 94 و ماقبل آن از ساعت 9 صبح روز 06 / 11/ 97
ورودی های 95 از ساعت 9 صبح روز 07 /11 97
ورودی های 96 از ساعت 9 صبح روز 08 / 11 /97
ورودی های 97 از ساعت 9 صبح روز 09/ 11/ 97
انتخاب واحد با تاخیر کلیه ورودی ها 10 /11 /97
انتخاب واحد دانشجویان مهمان و انتقالی -
آغاز کلاس ها شنبه 13 / 11 /97
حذف و اضافه 21 تا 24 بهمن 97 (بصورت اینترنتی)
حذف تکدرس 30 اردیبهشت تا 1 خرداد 1398 (اینترنتی)
درخواست حذف نیمسال حداکثر تا 28 اردیبهشت ماه 1398
ارزیابی کیفیت آموزشی 11 تا 16 خرداد ماه 1398 (اینترنتی)
امتحانات دروس عملی و آزمایشگاهی 4 تا 11 خرداد 1398
پایان کلاس ها 13 خرداد 1398
امتحانات 21 /03/ 98 تا 05/ 04 /98
زمان ثبت قطعی نمرات 10 / 04 /98
شروع نیمسال بعد 30 /06/ 98
زمان برگزاري آزمون هاي معرفی به استاد چهارشنبه 19/ 04 /98 و چهارشنبه 13/ 06 / 98 ساعت 30: 10 صبح

* زمان انتخاب واحد برای هر ورودی از ساعت 9 صبح روز اعلام شده آغاز، و تا ساعت 12 شب آخرین روز انتخاب واحد ادامه خواهد داشت.
** زمان آزمون هماهنگ معرفی به استاد نیمسال 971 روزهای 1 اسفند و 15 اسفند 97 ساعت 10:30 می باشد.

تذکر: بر اساس اصلاحیه تبصره یک ماده 4 و ماده های 12و13 آیین نامه شماره 18503 مورخ 89/07/10 که توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری انجام شده و طی ابلاغیه 41/4/19718 مورخ 1391/02/03 به دانشگاهها ابلاغ گردید " درخواست ‌مهمانی، انتقالی، و تغییر رشته فقط یک بار در سال و در اردیبهشت ماه و از طریق سامانه اینترنتی مربوطه صورت می گیرد".