تقویم آموزشی - سایت معاونت آموزشی مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

توضیحاتتاریخ
مهلت درخواست مرخصی تا 18 بهمن 99
زمان انتخاب واحد از 11 تا 15 بهمن ماه 99
انتخاب واحد به تفکیک ورودی (صرفا اینترنتی)
ورودی های 96 و ماقبل آن از ساعت 9 صبح روز 11/ 11/ 99
ورودی های 97 و ماقبل از ساعت 9 صبح روز 11/12 /99
ورودی های 98 و ماقبل از ساعت 9 صبح روز 13/ 11 /99
ورودی های 99 و ماقبل از ساعت 9 صبح روز 14/ 11 /99
کلیه ورودی ها 15 /11 /99
آغاز کلاس ها شنبه 18/ 11 /99
حذف و اضافه (ترمیم) 2 تا 5 اسفند ماه 99
درخواست حذف نیمسال حداکثر تا 19 /03 /1400
حذف اضطراری تکدرس 2 تا 4 خرداد ماه 1400
پیش انتخاب واحد نیمسال بعدی 18 تا 22 اردیبهشت ماه 1400
ارزیابی کیفیت آموزشی از 8 خرداد ماه 1400
امتحانات دروس عملی و آزمایشگاهی -
پایان کلاس ها چهارشنبه 19 خردادماه 1400
امتحانات از 25 /03 /400 تا 09 /04 /1400
زمان برگزاري آزمون هاي معرفی به استاد متعاقبا اعلام خواهد شد
شروع نیمسال بعدی 27 /06 /1400

تذکر: بر اساس اصلاحیه تبصره یک ماده 4 و ماده های 12و13 آیین نامه شماره 18503 مورخ 89/07/10 که توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری انجام شده و طی ابلاغیه 41/4/19718 مورخ 1391/02/03 به دانشگاهها ابلاغ گردید " درخواست ‌مهمانی، انتقالی، و تغییر رشته فقط یک بار در سال و در اردیبهشت ماه و از طریق سامانه اینترنتی مربوطه صورت می گیرد".