تقویم آموزشی - سایت معاونت آموزشی مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398

توضیحاتتاریخ
مهلت درخواست مرخصی تا 11 / 06 /98
زمان برگزاري آزمون هاي معرفی به استاد تابستان 98 چهارشنبه 06/06 /98 ساعت 10:30 صبح
زمان انتخاب واحد 11 تا 14 شهریور 98
انتخاب واحد به تفکیک ورودی (صرفا اینترنتی)
ورودی های 95 و ماقبل آن از ساعت 9 صبح روز 11/ 06/ 98
ورودی های 96 از ساعت 9 صبح روز 12 /06 /98
ورودی های 97 از ساعت 9 صبح روز 13/ 06 /98
انتخاب واحد با تاخیر (اینترنتی) کلیه ورودی ها 14 /06 /98
آغاز کلاس ها شنبه 23/ 06 /98
حذف و اضافه (ترمیم)

30 و 31 شهریور 98 (بصورت اینترنتی)

1 و 2 مهر 98 ( اینترنتی و حضوری)

درخواست حذف نیمسال حداکثر تا 27 آذر ماه 98
حذف اضطراری تکدرس 18 تا 20 آذر ماه 98 (بصورت اینترنتی)
پیش انتخاب واحد نیمسال بعدی 23 تا 29 آذر ماه 98 (بصورت اینترنتی)
ارزیابی کیفیت آموزشی از 30 آذر ماه 98 (بصورت اینترنتی)
امتحانات دروس عملی و آزمایشگاهی از 30 آذر 98 تا 4 دی ماه 98
پایان کلاس ها چهارشنبه 11 دیماه 98
امتحانات سه شنبه 17 دیماه 98 تا چهارشنبه 2 بهمن 98
شروع نیمسال بعد شنبه 19 بهمن 98
زمان برگزاري آزمون هاي معرفی به استاد چهارشنبه 30/ 11 /98 و چهارشنبه 07/ 12/ 98 ساعت 30: 10 صبح

تذکر: بر اساس اصلاحیه تبصره یک ماده 4 و ماده های 12و13 آیین نامه شماره 18503 مورخ 89/07/10 که توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری انجام شده و طی ابلاغیه 41/4/19718 مورخ 1391/02/03 به دانشگاهها ابلاغ گردید " درخواست ‌مهمانی، انتقالی، و تغییر رشته فقط یک بار در سال و در اردیبهشت ماه و از طریق سامانه اینترنتی مربوطه صورت می گیرد".