اطلاعیه حذف تکدرس - سایت معاونت آموزشی مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 28 اردیبهشت 1398

اطلاعیه حذف تکدرس

به اطلاع دانشجويان محترم میرساند حذف تك درس (حذف اضطراری) در روزهای 30 اردیبهشت ماه الی 1 خرداد ماه 1398 از طريق سامانه آموزشی گلستان انجام میشود. دانشجویان عزیز لازم است به نکات زیر توجه فرمایند:

1-دانشجو مجاز است تنها يك درس تئوری ( به غير از دروس عملي و كارگاهي) را در صورتي كه همنياز هيچ يك از دروس اخذ شده خود نباشدحذف كند.

2- تعداد واحدهاي باقيمانده دانشجو نبايد از ١٢ واحد كمتر گردد.

3-درخواست حذف دانشجو به مدیر گروه ارسال می گردد و در صورت موافقت وی حذف درس انجام می­شود.

4-جهت آموزش حذف تکدرس به صفحه اول سامانه آموزشی گلستان در قسمت راهنمای دانشجویان –راهنمای پردازش حذف اضطراری –روش دوم مراجعه نمایید.

5-دانشجویان گرامی توجه فرمایند فقط درس مورد نظر (حذفی) را در سامانه آموزشی گلستان انتخاب نمایند. در صورت انتخاب بیش از یک درس عواقب به عهده دانشجو میباشد.

بديهي است كليه مسئوليت هاي حذف تك درس به عهده دانشجو مي باشد